top of page

Utställningar

Utställningar arrangeras flera gånger om året i Pet Class och Standard klass, samt ibland i Teckningsklass. Standard är den traditionella, hobbyinriktade utställningsformen där man huvudsakligen bedömer musens utseende efter fastställda regler. Till de möss som bäst motsvarar det föreskrivna idealet för sin variant delas certifikat ut. Tre stycken certifikat kan ge titeln Champion. Även titeln Grand Champion kan erövras.
Pet Class är en modernare, sällskapsinriktad utställningsform där bedömningen sker på tamhet, skötsel, kondition och temperament. Musen kan erövra titlar som Guld-, Silver-, Brons- och Grand Pet. Denna idé var SVEMUS först med bland smådjurskubbarna.

 

Övriga utmärkelser är Årets mus, som en mus kan få om den väckt speciell uppmärksamhet under det gångna året, och SVEMUS Hedersdiplom, som tilldelas någon person som gjort en betydelsefull insats för föreningen.

 

I Teckningsklass sker bedömningen på musens teckning och mindre vikt läggs på färg och hårlag.

 SVEMUS utställnings-
information

Utställning - Hur går det till?

Foto: Liselott Aronsson

Ordningsregler och hur man ställer ut

Kom i tid. Hjälp till att ställa fram bord och stolar så att du kan sitta bekvämt under utställningen. Tvätta händer före och efter du tar i andras möss - men fråga om lov innan. Vid utställningens slut: hjälp till att ställa undan bord och stolar samt städa. Ju fler som hjälps åt desto fortare går det.

 

Håll rätt på de nummer dina möss tilldelats. Bär fram mössen till domaren i god tid så domaren slipper vänta. Låt gärna mössen sitta en och en i s.k. petbox under själva bedömningen hos domaren (sätt en lapp under boxen med namn på musen). Stör ej domaren under bedömningen. Var beredd på att domaren kan vilja se vissa möss en gång till.

Domarregler

Om fler än en domare dömer samma utställning får dömande domare ställa ut egna möss för annan dömande domare på samma utställning. Domarsekreterare får ställa ut för domare som denne sitter bisittare för. BIS domare (helst samtliga domare) ska finnas med i utställningsannonsen.

Utställningsprogram

Programmet utdelas fritt på utställningen till alla som korrekt anmält möss, samt till domarna. Utställaren ansvarar själv för att uppgifterna om musen är korrekta i utställningsprogrammet. Namn skall skrivas på alla så att alla utställare får var sitt exemplar och ingen blir utan.

Protester

Klagomål och synpunkter i samband med utställning lämnas till domaren eller utställningsansvarig, skriftligt eller muntligt, innan utställningens slut. Protester kan även lämnas till domarrådet.

Publikens favorit

Publikens favorit-tävling kan anordnas på utställningar och evenemang av medlemmar, resultatet redovisas i resultatlistan.

veberg-foto-lottiz_1_orig.jpg
Foto: Liselott Aronsson

Lotteri

Lotteri kan anordnas på utställningar och evenemang om vinster till lotteriet finns.

Annonser

SVEMUS tar emot annonser till utställningsprogrammet. 6 * 18 cm (1/4-dels A4-sida, liggande) skall kosta 30 kronor och skall vara programskrivaren tillhanda senast sista anmälningsdag.

Försäljning

Försäljning av klubbprylar sker oftast vid utställningar som SVEMUS arrangerar. Stöd din förening, handla klubbprylar!

Privat försäljning

Musungar som tas med för försäljning på av SVEMUS arrangerad utställning anmäls tillsammans med utställningsanmälan. Betalning är 20 kr/person och utställning. Musförsäljning anmäls med utställningsanmälan och betalas samtidigt med anmälningsavgiften. Det skrivs in i programmet vilka som säljer möss.

Cafeteria

Vid flera av SVEMUS arrangerade utställningar finns möjligheter att köpa fika till låga priser.

Skänkta hederspriser

Medlemmarna skänker ibland hederspriser till utställningarna, om de skall kunna delas ut vid en speciell utställning måste de anmälas tillsammans med mössen senast sista anmälningsdag för den utställning de är tänkta att utdelas.

Utställningsklasser

Pet Class

Pet Class är grundklassen, det är här du börjar. Många möss passar bara att ställas ut i Pet Class. Pet Class är inte en lägre värderad klass inom SVEMUS utan i SVEMUS är Pet Class en viktig klass. Om du inte är medlem i SVEMUS är detta den enda klass som du kan ställa ut i. Om dina möss inte är registerade i SVEMUS är detta den enda klass de kan ställas ut i (om de har stamtavla eller ej är oväsentligt). I Pet Class bedöms tamhet och hur välvårdade mössen är.

Standard

Här bedöms musens utseende mot en skriven standard. En bra standardmus måste även vara en bra Pet Classmus, dvs tam och välvårdad. Du måste vara medlem i SVEMUS och dina möss registerade i SVEMUS (även om du köpt dem i djuraffär kan du registrera dem) fär att få ställa ut i denna klass.

Teckningsklass

Här ställer vi ut vittecknade möss för att få endast teckningarna bedömda, utan att ta hänsyn till färger och hårlag som i vanliga Standardklassen. Du måste vara medlem i SVEMUS och dina möss registerade i SVEMUS (även om du köpt dem i djuraffär kan du registrera dem) fär att få ställa ut i denna klass.

Åldersindelning

Junior

En mus skall tävla som junior från det datum den fyllt 2 månader till dagen innan den fyllt 6 månader. Mus som ej fyllt 2 månader får ej deltaga. En taggmus skall tävla som junior från det datum den fyllt 3 månader till dagen innan den fyller 12 månader.

Senior

En mus skall tävla som senior från det datum den fyllt 6 månader till dagen innan den fyller 1 år och 3 månader. En taggmus skall tävla som senior från det datum då den fyllt 12 månader till dagen innan den fyller 30 månader.

Veteran

(Inom SVEMUS finns ingen övre åldersgräns)

I Pet Class finns en veteranklass för alla möss som fyllt 1 år och 3 månader. En taggmus skall tävla som veteran från det datum då den fyllt 30 månader.

Titlar för Standardklass

För att erhålla titel för en mus i Standardklass, måste musen vara registrerad i SVEMUS eller SNL och ägaren medlem i SVEMUS. Samtliga meriter skall vara erhållna på av SVEMUS arrangerade utställningar.

 

Helhetsbedömningen (dvs slutbetyget) - oavsett åldersklass - räknas. Ansökan om titel skickas till registratorn för kontroll och sedan utlysning i HUSMUSEN. Titelblankett kan erhållas på utställning eller på SVEMUS hemsida. Cert/PK skall ha erhållits av minst 2 olika domare, om minst 4 olika standarddomare är aktiva i SVEMUS under året.

Premier (Pr)

3 PK eller kombination Cert och PK

Svensk Premier (Sv. Pr)

2 PK eller kombination Cert och PK (Ny titel, årsmötet 6 mars 2005)

Internationell Premier (Int. Pr)

3 PK eller kombination Cert och PK, varav minst 1 givet av utländsk domare.

 

Grand Premier (Gr. Pr)

4 PK eller kombination Cert och PK Internationell

 

Grand Premier (Int. Gr. Pr)

4 PK eller kombination Cert och PK, varav minst 1 givet av utländsk domare.

 

Champion (Ch)

3 Cert. Svensk

 

Champion (Sv. Ch)

2 Cert (Ny titel, årsmötet 6 mars 2005)

 

Internationell Champion (Int. Ch)

3 Cert, varav minst 1 givet av utländsk domare.

 

Grand Champion (Gr. Ch)

4 Cert.

 

Internationell Grand Champion (Int. Gr. Ch)

4 Cert, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Titlar för Pet Class

För att erhålla titel för en mus i Pet Class, måste musen vara registrerad i SVEMUS eller SNL och ägaren medlem i SVEMUS. Samtliga meriter skall vara erhållna på av SVEMUS arrangerade utställningar.

 

Helhetsbedömningen (dvs slutbetyget) - oavsett åldersklass - räknas Ansökan om titel skickas till registratorn för kontroll och sedan utlysning i HUSMUSEN. Titelblankett kan erhållas på utställning eller på SVEMUS hemsida.

Brons Pet (BP)

1 slutbetyg A och 2 slutbetyg AB.

 

Silver Pet (SP)

2 slutbetyg A och 1 slutbetyg AB.

 

Guld Pet (GP)

3 slutbetyg A.

 

Grand Pet (Gr. P)

4 slutbetyg A, varav det sista taget efter 18 månaders ålder.

 

Hexa Pet (H. P)

6 slutbetyg A

 

Septi Pet (Se. P)

7 slutbetyg A

 

Okto Pet (O. P)

8 slutbetyg A

 

Internationell Brons Pet (Int. BP)

1 slutbetyg A och 2 slutbetyg AB, varav minst 1 givet av utländsk domare. Internationell

 

Silver Pet (Int. SP)

2 slutbetyg A och 1 slutbetyg AB, varav minst 1 givet av utländsk domare. Internationell

 

Guld Pet (Int. GP)

3 slutbetyg A, varav minst 1 givet av utländsk domare.

 

Internationell Grand Pet (Int. Gr. P)

4 slutbetyg A, varav det sista taget efter 18 månaders ålder samt varav minst 1 givet av utländsk domare.

 

Internationell Hexa Pet (Int. H. P)

6 slutbetyg A, varav minst 1 givet av utländsk domare.

 

Internationell Septi Pet (Int. Se. P)

7 slutbetyg A, varav minst 1 givet av utländsk domare.

 

Internationell Okto Pet (Int. O. P)

7 slutbetyg A, varav minst 1 givet av utländsk domare.

Domaren kan dessutom lägga till Mini om musen ser ut som en typisk minimus, Medium om musen ser ut som en typisk svensktypad mus, samt Maxi om musen ser ut som en typisk engelsktypad mus. Dessutom kan domaren lägga till Tagg om musen är en taggmus. Typiskt korsade möss erhåller sin titel (enligt förslag del ett) utan tillägget Mini, Medium eller Maxi.

Exempel:

Hexa Mini Pet (H. Mini P): 6 slutbetyg A, typisk minimus

 

Septi Medium Pet (Se. Med. P): 7 slutbetyg A, typisk svensktypad mus

 

Okto Maxi Pet (O. Maxi P): 8 slutbetyg A, typisk engelsktypad mus

 

Okto Tagg Pet (O. Ta P): 8 slutbetyg A, taggmus

rosetter_orig.jpg
Foto: SVEMUS
bottom of page