top of page

Om SVEMUS

Svenska Musklubben, eller som den till vardags kallas, SVEMUS, bildades 1987 som en underavdelning till Svenska Råttsällskapet, blev självständig förening 1990 och är landets enda rikstäckande musförening.

​SVEMUS viktigaste uppgifter är:

  • Att väcka och hålla upp intresset för möss

  • Upplysa om skötsel, beteende, sjukdomar mm.

  • Anordna utställningar och medlemsmöten

  • Informera och uppmuntra till god djurhållning och seriös uppfödning

Utställningar arrangeras flera gånger om året i Pet Class och Standard klass, samt ibland i Teckningsklass. Standard är den traditionella, hobbyinriktade utställningsformen där man huvudsakligen bedömer musens utseende efter fastställda regler. Till de möss som bäst motsvarar det föreskrivna idealet för sin variant delas certifikat ut. Tre stycken certifikat kan ge titeln Champion. Även titeln Grand Champion kan erövras.


Pet Class är en modernare, sällskapsinriktad utställningsform där bedömningen sker på tamhet, skötsel, kondition och temperament. Musen kan erövra titlar som Guld-, Silver-, Brons- och Grand Pet. Denna idé var SVEMUS först med bland smådjurskubbarna. Övriga utmärkelser är Årets mus, som en mus kan få om den väckt speciell uppmärksamhet under det gångna året, och SVEMUS Hedersdiplom, som tilldelas någon person som gjort en betydelsefull insats för föreningen.


I Teckningsklass sker bedömningen på musens teckning och mindre vikt läggs på färg och hårlag.


SVEMUS arrangerar medlemsmöten och kurser för att uppmuntra till god djurhållning och seriös uppfödning, samt har även träffar och medlemsmöten emellanåt.


I föreningen finns registrerade uppfödare som registrerar och skriver stamtavla på mössen. SVEMUS ställer skriftliga krav på god djurhållning samt omdömesfull uppfödning och försäljning.

bottom of page