top of page

Vad krävs för att bli en uppfödare i SVEMUS?

SVEMUS arbetar för god avel på möss för sällskap och utställning. Som uppfödare är det viktigt att du väljer ut friska avelsdjur samt tar hänsyn till djurens behov.

 

För att bli SE-registrerad uppfödare i SVEMUS  krävs bland annat att man varit medlem i klubben minst ett år samt att man ställt ut minst 3 möss med godkänt resultat i Pet Class (A eller AB i slutbetyg) eller Standardklass (minst 50 p).​

 

Man måste också göra ett skriftligt och praktiskt prov med godkänt resultat. Som uppfödare i SVEMUS  måste man registrera alla muskullar, och man måste bifoga SVEMUS  registreringsbevis samt skötselråd vid försäljning av möss. SVEMUS folder fungerar bra att ge som infolapp med mus som säljs, då den följer alla de punkter Jordbruksverket bestämt att man ska informera om!

 

Från och med 2020 kan man som uppfödare få registrera ett prefix som du får använda när du registrerar möss. Du betalar och gör samma prov som de som ska bli registrerade uppfödare, men du behöver inte varit medlem ett år eller ha ställt ut några möss.

SE-VATTNADALS

Våra SE-registrerade uppfödare:

  • följer Jordbruksverkets regler för djurhållning samt SVEMUS bestämmelser, som bl.a innebär att man alltid avlar på sunda och trevliga möss och ser till djurens bästa i första hand.

  • har en bra grundkunskap om möss och deras behov.

  • har avlagt ett godkänt praktiskt och teoretiskt prov  samt även fått sina djur godkända på utställning.

  • registrerar och dokumenterar alla kullar samt säljer möss med SVEMUS registreringsbevis.​

Varför SE- framför uppfödarnamnet?

SE-märkningen är unik för SVEMUS registrerade uppfödare och kan ses som en garantistämpel för genomfört uppfödarprov och att de följer lagar och förordningar samt SVEMUS rekommendationer.  Även för att inte blandas ihop med övriga uppfödarnamn utanför SVEMUS.

SVEMUS regler och rekommendationer för uppfödare och medlemmar

Att välja avelsdjur är inte alltid så lätt, men du bör alltid tänka på att dåligt temperament eller sjukdom inte alltid går att avla bort. Välj därför endast, till synes, friska djur till avel. Är du osäker på om djuren du tänkt avla på har bra temperament, ställ då ut dem i Pet class; ett A- eller AB-pris i slutbetyg är bevis på att temperamentet är bra.

 

Vill du veta hur dina möss förhåller sig utseendemässigt mot SVEMUS Standard, då skall du ställa ut dem i Standardklass.

77284670_432307287438419_756105732635911
SE-TINYFEETS

En lämplig ålder på mushona att para första gången är runt 5 månader. Naturligtvis mognar möss olika, tag hänsyn till hur fort eller sakta dina möss i avelsarbetet växer. Överansträng inte honan med för många, stora och täta kullar. Ungarna bör vara 2 månader innan honan får paras igen, för att honan skall kunna återhämta sina krafter innan ny kull föds. När honan är över ett år bör hon få gå i pension. Ungarna måste vara minst 4 veckor (helst 5 veckor) vid försäljning.

 

Sälj gärna honor i par/grupp om köparen inte redan har andra möss hemma så att de slipper gå ensamma.

Svemus rekommenderar inte att hålla hanar tillsammans.

Risken är stor att hanar börjar stressa varandra och bråka och om detta inte stoppas i tid kan de skada varandra allvarligt, kanske med dödlig utgång.

se-yrrblosset (25).jpg
SE-YRRBLOSSETS

Du skall endast sälja, till synes, friska djur med "SVEMUS Registreringsbevis" antingen i pappersform eller som pdf. (Registreringsbeviset är ej giltigt utan registreringsnummer). Registreringsbeviset skall innehålla allt du möjligtvis kan veta om musen; musens namn, färg, teckning, hårlag, kön, födelsedatum, hur stor kullen var vid födseln, hur stor kullen var vid 3 veckors ålder, hur många honor och hanar kullen bestod av, namn på föräldrarna och deras färg, teckning, hårlag och eventuellt utställningsmeriter. Registreringsbevis i pappersform undertecknas av uppfödaren och ett sådant exemplar skall kunna krävas av köparen även om pdf är godkänt som registreringsbevis.

En uppfödare väljer inte bara ut bra avelsdjur, du väljer köpare till dem också. Informera alltid köparen skriftligt om skötsel, förvaring, sjukdomar, lämpligt foder osv, samt lämna även med SVEMUS informationsfolder, där Jordbruksverkets krav återfinns. Informera även köparen om det dyker upp någon ärftlig defekt. Alla uppfödare i SVEMUS är skyldiga att alltid informera köpare om det finns risk för smitta, ohyra eller annan olägenhet som t.ex. tjuvparade honor. Alla uppfödare i SVEMUS är skyldiga att hålla djur i karantän minst 4 veckor. Ibland krävs längre karantäner än så om det finns föreskrifter för specifik smitta, innan möss åter får säljas, eller ställas ut från uppfödaren.

Om SVEMUS upplever att viktig information undanhålls eller att uppfödaren på annat sätt motarbetar insyn i uppfödningen har SVEMUS rätten att göra hembesök alternativt utesluta medlemmen/ uppfödaren ur föreningen. Vid hembesök väljer SVEMUS styrelse ut en eller två personer enligt Allmänna bestämmelser 3 c.

Som uppfödare skall du dagligen tillgodose djuren med mat och färskt vatten, samt kontrollera djurens hälsotillstånd och omedelbart åtgärda minsta tecken på ohälsa.

Du bör kontakta veterinär vid sjukdom eller avlivning av dina möss.

se-yrrblosset (66).jpg
SE-YRRBLOSSETS

Du ska respektera dina möss som individer med behov och rättigheter och vårda dem väl. De ska förvaras i en trivsam och rymlig miljö, d.v.s. minst burstorlek enligt L80, gärna större. Miljön ska vara lagom tempererad och inte alltför ljus eller mörk. Buren ska innehålla för musen anpassad berikning. Den ska minst ha strö att gräva i, hus, flätbart bomaterial, gömställe och något att klättra på. Någon form av födoberikning ska finnas, minst i form av födosök i strö och frön/ säd att skala. Berikningen ska anpassas efter individ och antalet möss i buren.

bottom of page