top of page

Domare i SVEMUS

Vad krävs för att bli domare för Pet Class?

Sitta sekreterare till två olika godkända domare vid 3 officiella PC-utställningar och deltaga i minst en friskkontroll - innan utställningen. För att domaraspiranten skall bli godkänd domare i SVEMUS skall hon/han döma upp bredvid godkänd PC-domare, utan hjälp av denna och då bli godkänd. 

Vad krävs för att bli domare för Standard?

Utbildad och godkänd PC-domare. Sitta sekreterare till två olika godkända domare vid 3 officiella Standardutställningar och deltaga i minst en friskkontroll - innan utställningen. För att domaraspiranten skall bli godkänd Standarddomare i SVEMUS skall hon/han döma upp bredvid godkänd Standarddomare, utan hjälp av denna och då bli godkänd. 

SE-YRRBLOSSETS
​Godkända domare med erhållen utbildning och licens utfärdat av SVEMUS.
Pet Class:

Therese Arnqvist
Grodan Elleby
Elin Mattsson
Liselott Aronsson
Anja Weidt
Maya Andersson
Lisa Rohdén

Standard:

Elin Mattson
Grodan Elleby
Therese Arnqvist
Liselott Aronsson
Tomas Halld'n

Domarutbildningar

Pet Class

Eleven/adepten/aspiranten ansöker om att få gå domarutbildningen och tilldelas ett elevkort som alltid ska finnas på plast vid elevens lärtillfälle. Kortet skall fyllas i av ansvarig domare. Aspiranten skall sitta elev till tre olika godkända domare vid minst 3 officiella PC-utställningar och deltaga i SVEMUS domarkurs med godkänt. Det ligger på elevens ansvar att anmäla intresse för att sitta elev i god tid innan utställningen.

Elevkortet innehåller sjukdomar, åkommor, defekter och andra fel som eleven vid något tillfälle under sin utbildning ska ha observerat och då också fått rutan på elevkortet ikryssat av ansvarig domare. För att domaraspiranten skall bli godkänd PC-domare i SVEMUS skall hon/han ha fullt ifyllt elevkort och döma upp bredvid godkänd PC-domare, utan hjälp av denna och då bli godkänd. Domaraspiranten har tre uppdömningsförsök på sig att bli godkänd.

svartlings (10).jpg
SE-SVARTLINGS
Standardklass

Grundkrav: utbildad och godkänd Pet Classdomare.
Eleven/adepten/aspiranten ansöker om att få utbilda sig till standarddomare och tilldelas ett elevkort som alltid ska finnas på plast vid elevens lärtillfälle. Kortet skall fyllas i av ansvarig domare. Aspiranten skall sitta elev till tre olika godkända domare vid minst 3 officiella ST-utställningar. Det ligger på elevens ansvar att anmäla intresse för att sitta elev i god tid innan utställningen.

​Elevkorten tar bland annat upp olika färgrupper som self, tickad, tecknad, skuggad och alla hårlagar som ingår i standarden men även championkvalité som utdelar CERT och Premiumkvalité som utdelar PK och som eleven vid något tillfälle under sin utbildning ska ha observerat och då också fått rutan på elevkortet ikryssat av ansvarig domare. För att domaraspiranten skall bli godkänd ST-domare i SVEMUS skall hon/han ha fullt ifyllt elevkort och döma upp bredvid godkänd ST-domare, utan hjälp av denna och då bli godkänd. Domaraspiranten har tre uppdömningsförsök på sig att bli godkänd.

Taggmöss Standardklass

Krav: utbildad och godkänd PC-domare. Taggmöss är mycket populära idag, så det behövs flera domare. Idag (2005) dömer de flesta Pet Class-domare även taggmöss, så där har vi inga problem, men hittills har vi endast en godkänd standarddomare på taggmöss, Anna Nilsson, och vi behöver flera. Den som vill bli godkänd standarddomare för taggmöss sitter bisittare för Anna Nilsson, och när Anna bedömer att domaraspiranten bör göra en uppbedömning så bör detta ske, då dömer domaraspiranten med Anna som bisittare. Anna avgör om uppbedömningen är godkänd. Dessa regler bör ändras så snart vi har fler standarddomare för taggmöss. OBS! Undantag görs av styrelsen för domare godkända i andra musföreningar, utomlands och i fall inga godkända domare finns att tillgå.

smp1-13-se-morakullans-snuskmus_3_orig.j
SMP1-13-SE-Morakullans-Snuskmus, foto: Liselott Aronsson

Rutiner för uppbedömning av domaraspirant

  • Vanligt. (Som beskrivs här)

  • Uppbedömning utan domare. Utställarna godkänner.

  • Domaraspiranten dömer ett antal möss (ex 10-15) som även den ordinarie domaren dömer och deras resultat jämförs. Aspiranten dömer helt utan sekreterare eller annan hjälp än SVEMUS standard. Ordinarie domare godkänner.

bottom of page