top of page

Tickade

​HUVUDGRUPP 6: TICKED VARIETIES (TICKADE VARIANTER)

Innehållande Agouti, Cinnamon, Blue Agouti, Lilac Agouti, Silver Agouti, Blue Silver Agouti, Pearl, Argente, Blue Argente, Argente Cream och Chinchilla. De tickade varianterna har vanligen en mörkare bottenfärg, dvs färgen på hårstrået längst in mot huden, samtidigt som de har en mörkare tippfärg/tippning, dvs färgen på hårstråets toppar. Den kontrasterande färgen benämnes bandfärg och befinner sig mellan tippfärg och bottenfärg, nära hårstråets topp. Den mörkare färgen återkommer i enstaka enfärgade insprängda hårstrån. Med tickning menas inslag av annan färg. Ett vanligt fel hos de tickade varianterna är att ryggen är mörkare än sidorna, s.k. ”ål”.

HUVUDGRUPP 7: SILVERED VARIETIES (SILVRERADE VARIANTER)

Silver tickningen skall vara helt igenom jämn, ända ner på tassarna. Silver Grey är erkända i tre nyanser, kallade dark, medium och light. Första Silver Grey upphovsman: Mr Pollock, runt 1900. Den sannolikt egentliga upphovsmannen till Silver Grey: Mr Russel, 1912. Silver Brown upphovsman: miss E Rhodes, 1901.

clicka på bilder för att läsa mer!

bottom of page