Ställa ut Möss

SVEMUS har två olika grundtyper av utställningar, Pet Class och Standard/Teckningsklass, ofta hålls de samtidigt i samma lokal.

Varför ställa ut mössen?

 • Du vill se hur dina möss klarar sig på en utställning, kanske de vinner fina priser
   

 • Du vill ta en kull, och det är mycket lättare att sälja ungar efter utställda möss
   

 • På en utställning samlas musintresserade och möss av olika slag, så du kan lära känna andra som gillar möss, samt träffa en massa trevliga möss
   

 • Du träffar musuppfödare, så du kan knyta kontakter och se hur de olika uppfödarnas möss är, så att du vet det om du senare vill köpa fler möss
   

 • Du får se möss i alla regnbågens färger och en mängd olika hårlag och typer
   

 • Du kanske får träffa extremt tama möss på utställningen! Det där supertemperamentet som alla vill ha är något som avlas på, och det är inte säkert att möss som köps i djuraffären blir riktigt lika supertama som rena uppfödarmöss

För att ställa ut i Pet Class gäller följande:

 • Du måste INTE vara medlem i SVEMUS

 • Dina möss behöver INTE vara registrerade i SVEMUS

 • Anmälningen måste vara rätt ifylld och inskickad i tid. Det står i utställningsannonsen vart du skall skicka in din anmälan.

 • Du måste betala in anmälningsavgiften i tid till SVEMUS konto. Läs i utställningsannonsen om vad det kostar.

 • Ibland förekommer Drive-In utställning, där du kan anmäla och betala anmälningsavgift på plats.

 • (För att du skall kunna erhålla diplom, titlar och vandringspokal på Minnesutställningen krävs att du är medlem i SVEMUS)

För att ställa ut i Standard/Teckningsklass gäller följande:

 • Du MÅSTE vara medlem* i SVEMUS

 • Dina möss MÅSTE vara registrerade i SVEMUS  (eller vara under registrering)

 • Anmälningen måste vara rätt ifylld och inskickad i tid. Det står i utställningsannonsen vart du skall skicka in din anmälan.

 • Du måste betala in anmälningsavgiften i tid till SVEMUS konto. Läs i utställningsannonsen om vad det kostar​

* SVEMUS medlemsavgift fr.o.m 2017 är 100kr per år. Bli medlem här!

När skall man lämna mössen hemma?

 • Ungar som är för små att säljas (fyllda minst 4 veckor, helst 5) skall alltid lämnas hemma.

 • Honor som har ungar eller är dräktiga skall alltid lämnas hemma.

 • Sjuka möss skall alltid lämnas hemma.

 • Otama möss bör lämpligen lämnas hemma.

 • Möss som saknar morrhår för att burkompisen har gnagit av den bör lämpligen lämnas hemma.

Utställningsinformation

deltagande och anmälan

Anmäla möss till utställning

Mössen anmäls till utställningarna via e-post. Skriv in mössen enligt exemplet nedan och var noga med att förkortningar är korrekta så musen hamnar i rätt klass.

Musens namn, färg/hårlag, ålder i månader och dagar, reg.nr, äg/uppf

 

EXEMPEL:
SE-TAMs Tårtbit hona bl sh, 3m8d, 14-0499, L Rohdén/L Aronsson

Anmälan skickas till den person som anges i utställningsannonsen och anmälningsavgiften betalas in till det konto som står i utställningsannonsen, OBSERVERA att anmälan skall vara framme hos rätt person på sista anmälningsdag och att anmälningsavgiften skall vara inne på kontot på sista anmälningsdag.

 

Importerade möss får behålla sitt uppfödarnamn i SVEMUS-sammanhang (t ex utställningar). Om anmälningsavgiften inte är inne på kontot sista anmälningsdag måste man visa upp kvitto på inbetalningen vid försenad inbetalning. I vissa fall godtas efter samråd med kassör kontant betalning på plats mot en extra avgift på 25 kr. Om musen ej är korrekt anmäld så deltar den ej i utställningen, såvida inte domaren kan placera den i rätt klass.

Utställningsavgifter

Utställare betalar 40 kr st. för de tre första mössen och därefter 30 kr per mus, per klass (om inget annat anges i annonsen).

 

ex 1: Utställare ställer 3 möss i Standardklass (40+40+40=120 kr) och två möss i Pet Class (40+40=80 kr), totalt 200 kr i anmälningsavgift.

 

ex 2: Utställare ställer 5 möss i standardklass (40+40+40+30+30=180 kr) och 4 möss i Pet Class (40+40+40+30= 150 kr) och 1 mus i Teckningsklass (40 kr). Totalt får utställaren betala 370 kr i anmälningsavgift.

Villkor för deltagande

Samtliga möss som ställs i Standardklass och Teckningsklass måste vara registrerade i SVEMUS(Svenska Musklubben). Möss som ställs i Pet Class behöver inte vara registrerade. För att utländska utställare ska kunna ställa ut på SVEMUS utställningar gäller för dem de regler som finns i dennes land/klubb. Har de registreringskrav, gäller deras registreringsnummer som giltiga i SVEMUS. Har de inga registreringskrav gäller detta. För att erhålla titel för en mus i Standardklass eller Pet Class, måste musen vara registrerad (enl. ovan) och ägaren medlem i SVEMUS.

 

Det finns inget villkor om medlemskap i SVEMUS för deltagande Petclass. Däremot finns regel om medlemskap i SVEMUS för att ställa ut i Standardklass, Teckningsklass, och mottagande av rosetter, diplom, titlar över lag och även vandringspokal på Minnesutställningen.

Deltagande mus

Skall ha checkats in i tid. Mus som är frånvarande på utställningen trots korrekt anmälan kan ersättas av annan mus utom tävlan.

 

Om blodvite uppstår då mus biter domare under bedömning diskvalificeras musen oavsett klass.

 

Domare avgör självständigt hur morrhårsäten mus skall bedömas, det bör dock ge någon form av avdrag. Morrhårsäten mus kan diskvalificeras p.g.a. nedsatt kondition. Enligt den inom SVEMUS godkända standarden kan domaren diskvalificera mus som uppvisar dåligt temperament.

 

Domare är berättigad att ta mus ur tävlan (dvs. diskvalificera) ifall djuret uppvisar sjukdom, mycket nedsatt kondition, parasitangrepp, dräktighet, är digivande, eller kan misstänkas sprida någon form av smitta. Friskkontroll, om sådan anordnas, skall använda Virkon och plasthandskar. Även domare skall använda engångsplasthandskar.

Övriga arter

De övriga arter som ställs ut i SVEMUS är taggmöss och natalpälsråttor när godkänd domare finns att tillgå i arterna. Dessa ställs ut i var sin klass, både i Pet Class och Standard, och tävlar därför inte mot vanliga möss. De har egna standarder, som finns i Utställningsstandarden. I övrigt gäller de regler som gäller för vanliga möss.

Taggmöss

Taggmöss döms på SVEMUS utställningar tills vidare utan poäng. Taggmusstandarden finns i slutet av SVEMUS standard, som är utlagd på SVEMUS hemsida. CERT/PK delas ej till taggmöss tills vidare. Idag är det endast åldersindelningen som skiljer sig mellan taggmöss och vanliga möss.

se-yrrblosset (36).jpg
Taggmus, SE-YRRBLOSSETS

Natalpälsråttor (Nataler)

Nataler döms på SVEMUS utställningar tills vidare utan poäng. Natalstandarden finns i slutet av SVEMUS standard, som är utlagd på SVEMUS hemsida. CERT/PK delas ej till natalpälsråttor tills vidare. Idag finns inga övriga särbestämmelser för nataler.

Utlysande av utställning

Utställningar arrangerade av SVEMUS utlyses genom annonser i medlemstidningen HUSMUSEN(eller via annat utskick till alla medlemmar) och på hemsidan/Facebookgruppen. Även enstaka utställning som ej arrangeras av SVEMUS kan annonseras i HUSMUSEN efter godkännande av styrelsen.

 

Utställningsdomare skall anges i annonsen. SVEMUS täcker en ev. förlust vid utställning en gång per år och stad, dock inom de ramar årsmötet fastställt.

 

Styrelsen har beslutat att ställa in de klasser som får mindre än 3 deltagande möss på en utställning – anmälaren får då pengarna åter. Den som skriver programmet kontaktar utställningsansvarig som tar kontakt med de utställare det gäller i god tid före utställningen.

Premisser för vad som är en officiell utställning

Samtliga utställningar som döms av en av SVEMUS godkända domare (som följer gällande standard), funnits utlysta via mail till alla medlemmar och på hemsidan/FB grupp, är arrangerade av medlemmar samt fått klartecken från styrelsen är officiella.

 

Detta oavsett var de äger rum och vilka rosetter som delas ut. Ekonomisk ersättning för förluster utgår endast då detta är överenskommet i förväg.