top of page

Titelregistrering

När ägaren erhållit de meriter som krävs för en titel ifylles blanketten Titelregistrering för mus  PC eller Titelregistrering för mus ST och skickas till Titelregistrator som sedan bekräftar resultaten. Ägaren kan sedan själv lägga till titel i registreringssystemet. Var noga med att lägga till befintlig titel (om någon) nästa gång du anmäler till nästa utställning.

Om man hoppas på att få en merit på en viss utställning kan blanketten också fyllas i med allt utom den förväntade meriten och medtagas till utställningen. Skulle meriten erhållas, kan blanketten på så vis färdigställas vid utställningen och godkännas av SVEMUS styrelse innan prisutdelningen. För mer utförlig information om vilka meriter som krävs för att erövra titlar se SVEMUS utställningsinformation sid 6-9.

Titlar i Pet Class

För att erhålla titel för en mus i Pet Class, måste musen vara registrerad i SVEMUS och ägaren medlem i SVEMUS. Samtliga meriter skall vara erhållna på av SVEMUS arrangerade utställningar. Helhetsbedömningen (dvs slutbetyget) - oavsett åldersklass - räknas.

Titlar i Standardklass

​​För att erhålla titel för en mus i Standardklass, måste musen vara registrerad i SVEMUS och ägaren medlem i SVEMUS. Samtliga meriter skall vara erhållna på av SVEMUS arrangerade utställningar. Helhetsbedömningen (dvs slutbetyget) - oavsett åldersklass - räknas. 

Såhär ansöker du om titel på din mus

​​Det finns två sätt att gå till väga för att ansöka om titel/titlar.


1. Du kan skriva ut titelblanketten för att sedan fylla i och skicka per post till SVEMUS titelregistrator. Sittande titelregistrator hittar du här.


2. Du kan även ladda ner blanketten på datorn för att sedan fylla i den elektroniskt, spara och maila den som PDF-fil till registratorn. För detta krävs att programmet Adobe Acrobat Reader finns installerat på datorn.

 

3. Du kan fylla i formuläret online på hemsidan.

Ansökningarna behandlas och kontrolleras och skickas sedan ut vid godkännande till den ansökande via post undertecknat titelregistratorn.

bottom of page